honorar

Honorar

Ydelser Honorar
Privatbetalende klienter 50 min. 900 kr.
Psykologsamtaler via forsikring eller kommune 1.100 kr.
Parterapi 60 min. 1.300 kr.
Supervision af andre faggrupper pr. time 1.500 kr.
Supervision i forbindelse med autorisation pr. time 1.500 kr.
Foredrag og kursusdage Efter aftale

Forsikring og andre tilskud til psykologhonoraret

Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, og det er derfor ikke muligt at få tilskud via henvisning fra læge. Til gengæld samarbejder jeg med de fleste sundhedsforsikringer, Randers kommune mfl. Herudover er det muligt at få tilskud fra sygeforsikringen Danmark. Se nedenfor.

I stedet for at være tilknyttet den offentlige sygesikring, har jeg valgt at tilbyde alle privatbetalende klienter en gratis forsamtale, fleksible åbningstider og kort ventetid.

Sundhedsforsikringer
Jeg samarbejder med de fleste sundhedsforsikringer, herunder bl.a.:

  • Scandia
  • Mølholm
  • Dania
  • Falck Healthcare
  • Dansk sundhedsforsikring
  • Tryg
  • Prescriba
  • Danica
  • Pensam
  • TopDanmark

Hvis din sundhedsforsikring ikke er nævnt, så ring og hør nærmere. Mange private forsikringsselskaber dækker også psykologsamtaler, så check evt. din indboforsikring eller lignende.

 

Sygesikringen Danmark

Hvis du er medlem af gruppe 1, 2 eller 5 i Sygesikringen Danmark, yder Sygesikringen Danmark 200-300 kr. i refusion alt efter årsag. Hvis du er under 18 år, og dine forældre er medlem af Sygesikringen Danmark, ydes der et tilskud på mellem 100 og 300 kr. pr. session (dog max 2.400 kr.). Psykologhuset Flindt indberetter tilskuddet, som efterfølgende automatisk bliver udbetalt til dig.

Godt i Gang, Randers Kommune

Jeg samarbejder også med Godt i Gang, som er et tilbud i Randers Kommune til alle kommunalt ansatte. Det er et tilbud til ansatte, der har brug for en håndsrækning, for ikke at blive sygemeldt. Igennem Godt i Gang kan tilbydes op til 5 gange psykoterapi gratis.

Øvrige muligheder

Endelig kan det også være en mulighed at få økonomisk hjælp til psykologsamtaler via din arbejdsplads, socialforvaltningen eller anden offentlig instans. Jeg står gerne til rådighed med hjælp til søgning af økonomisk støtte, hvis du har behov herfor.

Er du på overførselsindkomst, er du velkommen til at ringe og høre om dine særlige muligheder.

 

Betaling og betingelser

Betalingen sker kontant eller via MobilePay efter hver session. Jeg tager desværre ikke imod dankort. Dækker din sundhedsforsikring, Godt i Gang eller virksomhed, afregner jeg direkte med dem.

En samtale varer 50 min. inkl. betaling og tidsbestilling.

Afbud skal ske senest dagen før kl. 16.00. Ved senere afbud eller udeblivelse afregnes for aftalt tid. Afbud kan gives direkte til mig, pr. mail, sms eller telefonsvareren.

Ved sent eller manglende afbud vil beløbet automatisk blive faktureret pr. mail med betaling via netbank inden for 7 dage. Herefter vil rykker blive udsendt med tillæg af 100 kr. pr. rykker.

 

Tavshedspligt og journalisering

Jeg er underlagt psykologforeningens kodeks om tavshedspligt, hvilket betyder, at alt der er sagt, bliver indenfor klinikrummets fire vægge. Klientforholdet er også omfattet af tavshedspligten, hvilket betyder, at såfremt en pårørende eller lignende kontakter mig, for at høre om du går i terapi hos undertegnede, ja, så kan jeg ikke oplyse om dette.

Jeg har journaliseringspligt. Journalerne opbevares i tre år efter endt terapi. De kan på ingen måde videregives til 3. mand, herunder forsikringsselskaber, læger, kommune mv. uden dit samtykke.